Category Biomedycyna

Okresowy regres wysokości ciała

Okresową regresję wysokości ciała obserwowano także w Hiszpanii w czasie wojny domowej, w Leningradzie w czasie oblężenia podczas wojny, w Chile w latach 1920-1960, w Holandii w latach powojennego głodu spowodowanego zniszczeniem i zatopieniem uprawnych pól itd. Regresję wysokości ciała obserwujemy i obecnie u niektórych ludów afrykańskich i azjatyckich. W Indiach, gdzie mimo znacznych wysiłków władz sytuacja żywieniowa nie poprawia się wobec olbrzymiego przyrostu naturalnego ludności, co najmniej od 100 lat obniża się przeciętna wysokość ciała. Przyczyny tego stanu rzeczy tamtejsi uczeni dopatrują się obok głodu w relaksacji selekcji intensywniejszej przed laty, która eliminowała przede wszystkim osoby niskorosłe. Na skutek rozwoju medycyny umieralność w Indiach znacznie się zmniejszyła, pozostaje jednak niedożywienie, obniża się ilość białka zwierzęcego spożywanego przez jednego mieszkańca, podczas gdy ceny żywności względem zarobków wzrastąją.

Czytaj całość

Ocena stopnia otyłości

Otyłość staje się obecnie jednym z niekorzystnych przejawów nie racjonalnego żywienia i nadmiernego spożycia węglowodanów oraz tłuszczów, jak również siedzącego trybu życia. Ocena jej jest więc sprawą istotną już w okresie szkolnym, aby dostatecznie wcześnie uchwycić jej przyczyny (mogą nimi być także zaburzenia hormonalne) i przeciwdziałać jej. Nadmierne obciążenie organizmu tkanką tłuszczową powoduje przeciążenie pracy narządów wewnętrznych, a w wieku starszym wiąże się z wieloma groźnymi dla życia chorobami (miażdżyca itp.).

Czytaj całość

Ocena innych aspektów motoryczności

Z ważnych aspektów wspomnieć należy ocenę wydolności mierzonej maksymalnym zużyciem tlenu. Jest to metoda bardziej złożona, której opis znaleźć/ można w podręcznikach fizjologii wysiłków fizycznych oraz kontroli rozwoju dzieci.

Czytaj całość

Obniżenie zdolności do pracy

Obok czynników związanych bezpośrednio z pracą na szybkość występowania zmęczenia mogą mieć wpływ: stosunek do wykonywanej pracy oraz sytuacja rodzinna, sprawy natury osobistej itp,

Czytaj całość

Leczenie narkomanów jest bardzo trudne

Pierwszy etap narkomanii ma przeważnie charakter socjalny: bardziej zależy pacjentowi na przynależności do grupy, do jakiejś społeczności niż na samym zażywaniu leków. Po jakimś czasie zażywanie leków staje się atrakcją samo w sobie W zależności od rodzaju środka toksycznego mija chandra, zie samopoczucie, a może też występować stan euforii.

Czytaj całość

Kryzys współczesnej rodziny jako instytucji wychowawczej cz. II

Rozwiązanie problemów młodzieży przerasta możliwości naszego pokolenia. Nic nie wskazuje na to, by miały w najbliższym czasie nastąpić jakieś przełomowe zmiany w systemie edukacji i wychowania. Brak po temu jasnych koncepcji, także masowość oświaty zadania nie ułatwia. Reformy szkół podejmowane przez wiele krajów są tylko drobnymi ko- rektuaami wadliwego systemu i generalnie problemu rozwiązać nie mogą.

Czytaj całość

Klasyfikacja i podział na formy kliniczne cz. III

U młodzieży o postawie agresywnej motywacja jest inna. Wcześniej niż w szkole średniej pojawiają się trudności w nauce i wynikają one z niskich zdolności oraz zaniedbań środowiskowych, braku zainteresowań. Uczeń jest przez szkołę dezawuowany, podkreśla się jego małą wartość, dopatruje się złej woli. Rodzi się poczucie zawiści w stosunku do tych dobrze uczących się, chwalonych przez nauczycieli rówieśników. Szkoła staje się nudna – to, co się w niej dzieje jest nieciekawe, niezrozumiałe, a czasami przykre. Nawet wf wbrew logicznemu oczekiwaniu nie zawsze daje sukces kompensujący niepowodzenia.

Czytaj całość

Fizjologiczne podstawy pracy umysłowej – kontynuacja

Każdy rodzaj pracy wymaga odpowiedniego rozkładu sił zarówno fizycznych, jak i umysłowych, zwiększenia aktywności jednego lub wielu narządów czy układów. Zróżnicowane wymagania, jakie stawia określony rodzaj pracy, stwarzają konieczność przystosowania się organizmu do tych trudności. W procesie przystosowania, jak to już wielokrotnie podkreślano, zasadniczą rolę odgrywa układ nerwowy, a zwłaszcza kora mózgu, w niej bowiem zbiegają się wszystkie bodźce wewnątrzustrojowe i pochodzące z otoczenia.

Czytaj całość

Dojrzewanie seksualne

Informacje o płodności chłopców są jeszcze bardziej skąpe. Wiadomo, że w pewnym okresie dojrzewania pojawiają się samoistne wytryski nasienia (polucje), nie wiemy jednak, kiedy w nasieniu znajdują się plemniki zdolne do zapładniania. Nie jest pewne, czy istnieje u chłopców zjawisko analogiczne do niepłodności dojrzewania u dziewcząt.

Czytaj całość

Czynniki uszkadzające płód cz. II

Kiła wrodzona ma charakterystyczny przebieg, łatwy do rozpoznania dla każdego lekarza. Nie jest prawdą, że wady wrodzone, takie jak rozszczep wargi czy podniebienia lub inne, widoczne już na pierwszy rzut oka, są z reguły wynikiem przebytej kiły. Takie twierdzenie jest niesłuszne, a często – przy istniejącym negatywnym nastawieniu opinii społeczeństwa do chorób wenerycznych – krzywdzące.

Czytaj całość

Aktywność seksualna

O aktywności seksualnej możemy mówić dopiero od momentu, kiedy określonym zachowaniom towarzyszy świadomość celu seksualnego, dlatego masturbacji (onanizm) niemowląt czy dzieci w wieku żłobkowym nie bierzemy pod uwagę w tym wypadku.

Czytaj całość